Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

3. Nedeľná škola 2022

09. október 2022
Na dnešnej nedeľnej škole sa debatovalo o bohoslužobných rúchach. Staršie deti sa rozpávali o častiach chrámu a vyrobili si miniatúru cerkvy. Škôlkari sa učili o stvorení sveta. Každý deň zobrazili farebne odtlačkami svojich ručiek. Sláva Bohu za všetko! Tešíme sa na ďalšie stretnutie!
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |