Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Nedeľná škola 6/2019

20. január 2019
Na dnešnej nedeľnej škole sa malé deti učili piesne a modlitby. Každý si vyfarbil kríž. Staršie deti sa učili o evanjelistoch a katechéza pre dospelých bola o liturgii katechuménov. 
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |