Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Nedeľná škola 7/2020

19. január 2020
Po nedeľnej bohoslužbe a duchovnom posilnení sme sa po dlhšom čase opeť stretli na "Nedeľnej škole" v telocvični. Okrem florbalu a športových hier sme dnes mali možnosť uvidieť ukážku Juda a Karate, ktoré nám predviedli naše deti. Sláva Bohu za príjemne strávený čas!
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |