Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Nedeľná škola 8/2020

16. február 2020
Po nedeľnej bohoslužbe sme sa satretli opeť v našom chráme. Témou katechézy pre dospelých bol "Veľký pôst".  Mládežníci debatili v kaviarni, staršie deti pokračovali 6. a 8. prikázaním a témou pre malé deti bol prorok Jonáš. Sláva Bohu za všetko! 
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |