Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Oslava sviatku sv. Nikolaja 2018

06. december 2018
Oslavu sviatku svätého Nikolaja sme začali vsenočným bdením v predvečer sviatku. Na Božskej liturgii sme sa duchovne posilnili spoločnou eucharistiou a oslavy sme zavŕšili programom, ktorý si pripravili naše deti. Po príhovore o.Vladimíra nám deti predviedli pripravený program. Potešila nás aj prítomnosť nášho biskupa Juraja. Svätý Nikolaj bol prítomný v našom chráme nie len duchovne ale aj telesne v jeho sv. ostatkoch. Na záver sa rozdávali darčeky. Svätý otec Nikolaj prihováraj sa za nás k Bohu!
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |