Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Oslava sviatku svätého Nikolaja 2019

06. december 2019
Oslava svätého Nikolaja začala v predvečer sviatku vsenočným bdením. V samotný deň sviatku sa konala Božská liturgia a večer nám deti predviedli pripravený program. Každý mal možnosť uctiť si ostatky sv. Nikolaja, ktoré sa nacházajú v našom chráme. Svätý Nikolaj, moli Boha o nás!!!
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |