Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Oslavy sviatku svätého Nikolaja 2015

06. december 2015
Svätý Nikolaj mal veľa dobrých cností. Počas svojho života konal dobré skutky a po svojej smrti vykonal veľa zázrakov. Pomáhal ľuďom, ktorí sa k nemu modlili a prosili ho o pomoc. Svätý Nikolaj je patrónom manželstva, ochráncom námorníkov a skorým pomocníkom v núdzi. Milé detí, drahí rodičia započúvajte sa prosím do nasledujúcich príbehov, ktoré nám povedia niečo o dobrých skutkoch a zázrakoch svätého Nikolaja.
1. Žil raz jeden zbožný muž, ktorý mal tri dcéry. Keďže pre nich nemal veno, nemohol ich vydať, a tak začal zúfať. Keď sa o tom dozvedel svätý Nikolaj, rozhodol sa pomôcť chudobnému človeku. V noci, keď všetci spali, prišiel svätý Nikolaj k domu chudobného muža a vhodil mu do okna mešec zlata. Ráno, keď otec našiel mešec so zlatom, veľmi sa začudoval ale v duchu sa radoval a ďakoval Bohu za to, že vypočul jeho modlitby. A hneď aj vydal najstaršiu dcéru. Svätý Nikolaj prišiel aj druhýkrát a znova vhodil do okna mešec so zlatom. A tak vydal otec aj prostrednú dcéru. Svätý Nikolaj nezabudol ani na najmladšiu dcéru a aj pre ňu vhodil do okienka mešec zlata. Aj tretia dcéra sa vydala a otec už nikdy nezúfal, ale stále sa spoliehal na vôľu Božiu. Svätý Nikolaj robil dobré skutky v skrytosti, bez toho aby o tom niekto vedel a aby ho zato chválili.
2. Ďalší príbeh je o troch vojvodcoch, ktorí boli nespravodlivo zajatí do väzenia a odsúdení na smrť. Vyčerpaní vojvodcovia nevedeli dokázať svoju nevinu, a tak sa začali modliť k svätému Nikolajovi, aby im pomohol. Svätý Nikolaj vypočul ich prosbu a zjavil sa vo sne vladárovi, ktorý uväznil vojvodcov. Prikázal mu, aby väzňov prepustil, pretože sú naozaj nevinní. Vladár pochopil, že sa mýlil a uväznených vojvodcov prepustil na slobodu. Nenadarmo sa hovorí, že svätý Nikolaj je skorým pomocníkom v núdzi.
3. Posledný príbeh nám prezradí, prečo je svätý Nikolaj ochrancom námorníkov a tiež všetkých ľudí, ktorí sa plavia na morí. Veľakrát sa stáva, že keď je na morí búrka, vlny zmietajú loďou sem a tam, a hrozí nebezpečenstvo, že sa loď potopí. Takto sa to udialo aj v našom príbehu. Nastala veľká búrka a vlny zmietali loďou sem a tam. Všetkých cestujúcich sa zmocnil strach. Avšak niektorí z nich sa začali modliť k svätému Nikolajovi a nabádali k modlitbe aj ostatných. Keď boli všetci jednej mysle a úprimne sa modlili, búrka utíchla, vlnobitie prestalo a cestujúci sa bezpečne doplavili k prístavu.

SVJATÝJ NIKOLAJ, MOLÍ BÓHA O NÁS!!!

oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |