Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Pravoslaviada 2013

10. november 2013

Tak ako je už zvykom aj tento rok sa konal v Košiciach športový deň Pravoslaviáda. Po zápise všetkých účastníkov, ktorých bolo 110 a spoločnej modlitbe našmu dňu požehnal vladyka Juraj, arcibiskup michalovsko-košický. Súťažiaci sa s radosťou pustili do súperenia, každý chcel vyhrať. Atmosféra bola veľmi príjemná čo nám potvrdili aj niektorí účastníci. Na obed nás čakal vynikajúci guľáš, ktorý pravdaže nesmie chýbať. Počas celého dňa boli pripravené pre účasnikov chutné jedla, ktoré pripravovali mládežnici a veriaci. Vďaka patrí prvom rade Hospodu Bohu, že nám umožnil zorganizovať tento deň ale aj všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k tomuto dňu. Ďakujeme aj Ing. Štefanovi Bérešovi za jeho sponzorský dar. Touto cestou chceme aj zablahoželať tohtoročným víťazom.

Stolný tenis:
1. mitr. prot. Mgr. Vasil Bardzák, PhD.- protosynkel (riaditeľ) MKPE
2. Erik Goga
3. Lukáš Mikulanič

Futbal:
1. BPM Košice
2. Buldogs
3. Futbalisti

Volejbal:
1. Sobrance
2. Buldogs
3. Cycle

oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |