Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Pravoslaviádka 2018

24. február 2018
Dňa 24.2. sa uskutočnil 8. ročník úspešnej športovej akcie pre detí, PRAVOSLAVIÁDKA. Začali sme tradične modlitbou. Staršie deti si zmerali sily vo futbale, vybíjane aj v preťahovaní lana. Nechýbal ani vedomostný test z náboženstva. Menší sa tešili zaujímavým stanovištiam. Zábavnou formou si detičky nie len zašportovali, ale aj sa naučili niečo nové o našej pravoslávnej viere. Po vyhodnotení sa rozdávali zaslúžené odmeny, diplomy aj medaile pre malých, ale za to rýchlych, bežcov.  Sme veľmi radí, že sme mohli privítať, okrem domácich, aj súťažiacich z Humenného, Strážskeho, Uliča, Čabín, Ulič Krivého a iných farností spolu s otcami duchovnými a mátuškami. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na zorganizovaní tejto akcie, ale najme nášmu Hospodinovi za to, že nám požehnal prežiť tento deň v kruhu príjemných ľudí, kde vládla rodinná atmosféra a vznikali nové kamarátstva. Sláva Bohu za všetko! 
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |