Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Pravoslaviádka 2019

16. marec 2019

Už  sa stalo zvykom, že pred nedeľou Víťazstva Pravoslávia sa koná športový deň pre deti a mládež do 14 rokov. V tomto roku nás prišiel podporiť aj náš vladyka Juraj. Spoločne sme strávili príjemný deň s  deťmi a rodičmi nie len z Košíc, ale aj zo Sobraniec, Bežoviec, Popradu, Cejkova, Uliča a Trebišova.  Pre menšie deti si mládežníci pripravili stanovištia, kde si mohli vyskúšať svoju presnú mušku, kreativitu pri opisovaní predmetov z chrámu, športovú zdatnosť pri prekážkovej dráhe či ako dávajú pozor pri liturgií, keď mali usporiadať jednotlivé časti liturgie ako sa sebou nasledujú. Po úspešnom absolvovaní týchto stanovíšť boli odmenení zlatou medailou a rôznymi cenami. Deti vo veku od 7 rokov súťažili vo futbale a vedomostnom kvíze. Na záver patrí veľká vďaka Hospodu Bohu, že nám požehnal takýto krásny deň, sponzorom, ktorý sa podieľali na príprave.

Futbal

1.       Miesto – Humenné 1

2.       Miesto – Humenné 2

3.       Miesto – Košice 1

 Viac foto:

https://photos.app.goo.gl/XrLNwiUES8mXMY3w9 

 

oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |