Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Prednes duchovnej poézie a prózy

18. máj 2019
Link na fotogalériu: https://photos.app.goo.gl/LErLrUdcJXYqvRRTA
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |