Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Prednes duchovnej poézie, prózy a spevu v Medzilaborciach

27. apríl 2015
25.apríla sme sa my, košickí mládežníci spolu s deťmia a rodičmi, zúčastnili Prednesu duchovnej poézie, prózy a spevu v Medzilaborciach. Tento krásny, slnečný deň začal molebnom v kaplnke svätého Nikolaja v detskom domove. Po modlitbe a príhovore prezidentky BPM sa začalo súťažiť. Deti boli veľmi šikovné a talentované, takže porota mala veľmi ťažkú úlohu pri rozhodovaní. Výsledky súťaže nám oznámila predsedníčka poroty po výbornom obede. Boli sme veľmi radi, že sa aj naše deti umiestnili a získali pekné ceny.

Jasmínka Dobríková a Danka Hrebeňaková 1.miesta v poézii a próze, Danielko Hirčko 2.miesto v poézii, Kristínka Hirčková a Miško Sopko 3.miesta v poézii a próze a naše najmenšie deti Alžbetka Vasiľová, Miško Spišák a Miško Vasiľ špeciálne miesta v speve.

Ďakujeme v prvom rade Hospodinu Bohu za krásny a požehnaný deň a tiež organizátorom tejto Bohumilej akcie.
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |