Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Prvá svätá spoveď 2020

13. sepember 2020
Naše deti prijali po prvýkrát sv. tajinu spovede.
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |