Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Tábor 2020

31. júl 2020

Tábor ICHTYS 2020

Posledný júlový týždeň sme sa stretli starí aj noví táborníci na 7. ročníku Tábora ICHTYS. Tento rok sa ho zúčastnilo celkovo 50 detí z celého Slovenska. V prostredí krásnej prírody Sninských rybníkoch sme si užili veľa zábavy. Na začiatku sme sa rozdelili do tímov a otec Nikifor mal pripravený vedomostný kvíz. Každý deň už tradične sprevádzala ranná rozcvička, ranné a večerné modlitby či bodovanie izieb. Zaujímavosťou v tomto ročníku bolo zvolávanie na modlitby a to špeciálnym nástrojom simandron pomocou, ktorého nás zvolával na ranné a večerné modlitby náš šikovný mládežník Adam. Ide o veľké drevo, na ktoré sa pomocou drevených kladiviek vyklepkáva. Taký spôsob zvolávania na modlitby je typický pre monastiere. Aj v tomto roku boli pre deti pripravené rôzne zábavné hry, súťaže a športové aktivity ako napríklad Ovocníčkovia, Vodná olympiáda, Plachtobal, Športová olympiáda, Múčna hra, Vilomeniny i prechádzka v prírode. Keďže počas celého tábora bolo krásne počasie, každý deň sme sa mohli kúpať v bazéne, z čoho sa sme veľmi tešili. Streda bola pre nás slávnostným dňom, pretože sme slúžili sv. Liturgiu v prírode. Navštívil nás aj o. diakon Matúš s rodinou, o. Viktor a o. Jaroslav. Takmer všetci účastníci tábora sa stretli s Christom vo svätej Eucharistii. Vo štvrtok sme mali opekaču, ktorej výnimočnú atmosféru posledného večera umocnil o. Biloruský spevom a hrou na gitare a všetci sme si spolu s ním zaspievali známe táborové pesničky. Na záver tábora mali jednotlivé izby za úlohu si pripraviť nejaký program. Videli sme spev, tanec, básničky aj ukážku karate. Všetci sme si z odtiaľ odniesli veľa zážitkov, nových vedomostí a tak ako o. Vladimír hovoril na začiatku tábora, stali sme sa počas týchto dní jednou veľkou rodinou. V prvom rade by sme sa mali poďakovať nášmu Hospodinovi za to, že nám umožnil, aby sa aj v týchto neľahkých časoch mohol konať náš každoročný tábor, a že nám daroval dobré počasie, veľká vďaka  patrí aj otcom duchovným o. Vladimírovi, o. Nikiforovi, vedúcim a zdravotníčke, ktorí nás sprevádzali celým táborom. A v neposlednom rade patrí veľká vďaka aj naším sponzorom a to Úradu michalovsko-košickej pravoslávnej eparchie, Filantropii Charis sv. Jána Milostivého, Bratstvu pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS, veriacim a rodičom, ktorí nám pomohli svojimi darmi tento tábor zorganizovať.

Sláva Bohu za všetko!

 

Mládežníčky Jasmínka a Naty

 

 

 

Foto: 

https://photos.app.goo.gl/ZHKb8umSMwyoBhTN6

oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |