Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Tábor Ichtys 2018

28. júl 2018

22. júla pre niekoho obyčajný deň no pre 44 detí z rôznych kútov Slovenská sa začal tábor. V tento deň sme začali už 5. ročník detského letného tábora Ichtys. Prišli medzi nás nové deti, ale aj verní táborníci, ktorí prišli už po piatykrát.

Tento rok sme strávil týždeň na Sigorde v rekreačnom zariadení Zelený Breh blízko Prešova. Počas celého týždňa mali deti pripravené rôzne hry a súťaže. Zahrali sme si obľúbený futbal, vybíjanú, kráľu kráľu daj vojačka a mnoho ďalších. Pre staršie deti sme si pripravili nočnú hru.

Vďaka naším modlitbám nám Boh doprial pekné počasie a mohli sme ísť na kúpalisko, ktoré sme mali blízko pri ubytovni a deti sa tak vyšantili vo vode.  V stredu sme mali liturgiu počas, ktorej skoro všetky deti pristúpili k prijímaniu. Poobede sme si vytvorili ikonky patrónov našich tímov a to sv. Jána Zlatoústeho, sv. Vasiľa Veľkého, sv. Gregora Bohoslova a sv. Ambróza Milánskeho, ktoré o. Vladimír posvätil.

Posledný deň sme vyhodnotili všetky súťaže a izby. Ocenili sme najmenšie deti, ktoré mali len 6 rokov a vôbec neplakali za rodičmi a aj najstaršie deti, ktoré nám počas celého tábora pomáhali s malými deťmi.

Na záver by sme chceli poďakovať v prvom rade Hospodu Bohu, že nás ochraňoval počas celého tábora a aj zdravotníčke Maríne, ktorá sa o nás starala. Vďaka patrí aj sponzorom Úradu michalovsko-košickej pravoslávnej eparchie, Bratstvu pravoslávnej mládeže, Filantropii Charis sv. Jána Milostivého a veriacim ktorý nám svojimi darmi pomohli zorganizovať tento tábor.

Už teraz sa všetci tešíme na budúci rok.

VEĽKÁ VĎAKA BOHU ZA VŠETKO

Viac foto:

https://photos.app.goo.gl/P5zTe7wDYpCzHiym8

oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |