Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Tábor Ichtys 2023

07. júl 2023

Jubilejný 10. Ročník nášho tábora ICHTYS sa uskutočnil v Telgárte. V prvú prázdninovú nedeľu sme na železničnej stanici v Košiciach už nedočkavo čakali na nové zážitky a dobrodružstvá. Prišli medzi nás verní táborníci, ale aj deti, ktoré boli v tábore prvýkrát. Cesta vlakom do Telgártu zbehla rýchlo. Po príchode do hotela a ubytovaní na izbách sme sa všetci spolu zoznámili a týždeň plný súťaží, výletov a zábavy sa mohol začať. Na každý deň bol pripravený pestrý program a ako je už zvykom, nechýbali ani ranné a večerné modlitby, ranná rozcvička, bodovanie izieb, či večerné rozprávky. V pondelok sme sa rozdelili do tímov, ktoré počas celého týždňa súťažili v rôznych bodovaných disciplínach, ako športová olympiáda, orientačný cirkevný beh, „Obchodníci“, „Vylomeniny“ alebo „Pozbieraj svätých“. Voľný čas sme vypĺňali hraním futbalu a loptových hier. Každý deň sme sa mohli kúpať vo vnútornom bazéne, z čoho mali táborníci veľkú radosť. Nechýbali ani rôzne výlety do okolia, ako napríklad prechádzka ku Chmarošskému viaduktu, kde sme sa osviežili chutnou zmrzlinou. Na ďalší deň sme sa žltým zážitkovým autobusom vybrali na výlet na lúku plnú sysľov, kde sme mohli nakŕmiť syslíky, čo bolo pre všetkých nezabudnuteľným zážitkom. Keďže nás v stredu čakala svätá liturgia, v utorok večer sme sa pomodlili modlitby ku sv. prijímaniu, počas ktorých sme mali možnosť pristúpiť ku spovedi. V stredu ráno naše kroky viedli do chrámu Zostúpenia Sv. Ducha v obci Telgárt, kde nás privítal duchovný správca, o. Peter Polakovič s matuškou. Po liturgii a prijatí sv. Eucharistie, sme sa opäť vybrali do okolia, tentokrát na Ranč Pod Ostrou Skalou, kde sme sa povozili na koníkoch a strávili príjemné poobedie v prírode. Na ďalší deň sme si maľovali tričká s logom tábora a vedúci porozprávali deťom o symbolike farby ich tímu v pravoslávnej cirkvi. Opäť nechýbalo osvieženie v bazéne a vypočuli sme si aj duchovné slovo o. Matúša a bohoslovca Tomáša o svätých, ich význame pre nás a o patrónoch michalovsko-košickej eparchie. Pán doktor Michal a vedúci Lukáš nám ukázali, ako sa obväzujú jednotlivé časti tela, čo si deti mohli následne aj vyskúšať a získať ďalšie body do celkovej tabuľky. Vo štvrtok večer nás čakalo prekvapenie – oslava pri príležitosti desiateho výročia nášho tábora. Nechýbala torta, domáca pizza, spev a prostredníctvom fotiek sme si zaspomínali na predchádzajúce ročníky tábora. Posledný deň sa niesol v znamení vyhodnotenia súťaže tímov, rozdávania vecných cien a nakoniec, cesty vlakom do Košíc. Naša najväčšia vďaka patrí v prvom rade Hospodu Bohu za požehnané dni v tábore a pomoc pri jeho prípravách. Ďakujeme aj našim duchovným otcom – o. Vladimírovi a o. Matúšovi, p. doktorovi Michalovi Barilikovi, ktorý nám pomáhal ako zdravotník a sponzorom – Úradu michalovsko-košickej pravoslávnej eparchie, Bratstvu pravoslávnej mládeže na Slovensku, Pravoslávnej cirkevnej obci v Košiciach, Filantropii Charis sv. Jána Milostivého a všetkým ostatným dobrým ľuďom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, že sa tohtoročný tábor mohol uskutočniť. Sláva Bohu za všetko!
vedúci tábora

Video: https://www.youtube.com/watch?v=DpiaOToUDA4

Foto: https://photos.app.goo.gl/9cen2HYAvJ8m7Bn28

 

 

oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |