Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Tábor Ichtys

28. júl 2014

Krása, pokoj, čarovná atmosféra. To všetko nás čakalo v dňoch 28. - 31. 7. 2014 na Sninských rybníkoch. Práve v tejto malebnej prírode sme sa strávili nádherné dni, na ktoré nezabudne žiadne dieťa. Naša cesta začala na vlakovej stanici v Košiciach. Plní očakávaní sme nasadli do vláčika a vychutnávali si lesné a poľné cestičky najvýchodnejšie Slovenska. Pre niektorých z nás to bola prvá cesta vlako v živote. V tábore sa stretlo 21 detí a 8 mládžníkov vo veku od 6-13 rokov.  Spočiatku nám počasie vôbec neprialo. Obávali sme sa, že celý náš pobyt bude preplnený dažďovými kvapkami. O. Vladimír nás stále upokojoval, že Boh je dobrý, a určite budeme mať dobré počasie. Naozaj, Boh robí veľké zázraky, v živote každého z nás, aj náš tábor bol jeden veľký zázrak. Boh vyslyšal naše modlitby. Verte, za celé štyri dni nášho pobytu pršalo iba 10 minút. Dni boli pestré, plné bohatého programu. Slovíčko nuda vôbec nemalo možnosť vkradnúť sa do naších myšlienok. Nadviazanie priateľstiev, utuženie starých kamarátstiev, každodenné očakávania z nového a nepoznaného, šantenie na kúpalisku, spievanie pri táboráku, tanec na karnevale, návšteva dreveného chrámu sv. Archanjela Michala v Ruskom Potoku, hrob igumena Igntija Čokinu v Uličskom Krivom. To napĺňalo každodenný duch tábora. Príjemné bolo stretnutie s deťmi a mládežníkmi z PCO Humenné a ich d. o. Petrom Humeníkom, ktorí boli v tábore v Uliči. Tu sme si pozreli miniatúry všetkách drevených chrámov z okolia.

oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |