Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Tábor

06. august 2016

Všetci plní očakávania sme sa nedeľu 24. júla v poobedňajších hodinách vydali na Mníchovský potok, kde sa konal náš týždenný tábor. Po príchode na Floriho chatu sme sa ubytovali a navečerali. Zahrali sme si zoznamovaciu hru, aby sme spoznali nových táborníkov.

Pre deti sme si pripravili veľa športových súťaži ako napríklad Olympiáda a Ovocníčkovia. Tento rok sme mali aj kreatívne aktivity ako lepenie ikon svojho nebeského ochráncu a stavanie chrámov z prírodných materiálov.

V utorok sme sa vybrali na výlet do Bardejovských kúpeľov a Bardejova. Navštívili sme Skanzen ľudovej architektúry a Pravoslávny chrám v Bardejove kde nás milo privítal o. Ivo Petrovaj, porozprával nám o chráme a jeho svätyňach. Špeciálne pre nás spustil kópiu Počajevskej ikony, ktorej sme za spevu o. Vladimíra a matušky Juliany mohli pokloniť.

Na stredu nám pripadol sviatok svätých Sedempočetníkov, ktorý sme oslavili liturgiou. Spolu s o. Vladimírom slúžil aj o. Peter Polakovič a arcidiakon Matúš.

Keďže sme vo štvrtok už boli veľmi vyčerpaný z úlohy vedúcich tak sme sa rozhodli pre výmenu úloh. Vybrali sme z každého tímu 3 deti, ktoré boli od rána do obeda vedúcimi. Ich úlohou bolo pripraviť program. Svojej úlohy sa zhostili veľmi dobre a pripravili zaujímavý program.  Poobede nás navštívil o. Bohuš Senič a  o. Vasiľ Bardzák a všetkým rozdali malé prekvapenie. Predposledný deň sa nám na pár minút podarilo využiť aj bazén, ktorý sme mali na chate.

Na záver by sme sa chceli poďakovať prvom rade Hospodu Bohu za to, že aj tento rok sme mohli zorganizovať tábor. Sponzorom tohto tábora: Pravoslávnej cirkevnej obce Košice, Úradu eparchiálnej rady pravoslávnej cirkvy v Michalovciach, Bratstvu pravoslávnej mládeže SYNDESMOS na Slovensku, Filantrópií Charis sv. Jána Milostivého a mnoho ďalším bohuznámym veriacim, bez ktorých by tento tábor nebol. V neposlednom rade o. Vladimírovi za to, že nám je každý rok veľkou oporou pri organizovaní tábora.

            BPM Košice

oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |