Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Tvorivé dielne

BPM skupina Humenné vyhlásila vytvárnu súťaž Cyrilometodiada. Naše deti sa s radosťou zúčastnili tejto súťaže
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |