Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Ukončenie školského roka 2021

04. júl 2021
Opäť po roku sa naše pravoslávne rodiny s deťmi stretli na ukončení školského roka v Ždani - v nedeľu 4.júla.
Rodina Slovenských pre naše deti v centre "Parezka" pripravila bohatý športový program a tiež občerstvenie pre všetkých zúčastnených, za čo im patrí veľké ĎAKUJEME !
Každý sa mohol osviežiť výbornou citronádou, pochutnať si na guláši, špekačkách, torte, či zákuskoch...
Súťažne aj nesúťažne si deti aj dospelí mohli vyskúšať lukostreľbu, petang, stolný futbal, lezenie na horolezeckej stene, skákanie na trampolíne....
Úplne na začiatku si každé dieťa vyrobilo tričko s vlastným logom, v ktorom následne súťažilo.
Poďakovanie patrí aj pánovi J. Hrebeňákovi za prípravu špekačiek, či  mládežníkom  Natálke a  Adamovi Chalachanovým, Danke Hrebeňákovej, Sami-Yannovi a Adamovi Touati, Lukášovi Slovenskému a jeho dvom kamarátom (Patrikom) za pomoc pri príprave jednotlivých stanovíšť, bodovanie súťažiacich, či samotné odovzdávanie cien ....
V neposlednom rade ďakujeme Hospodu Bohu za krásny požehnaný čas a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.


V disciplíne TRIČKO s vlastným motívom boli ocenení:
1. miesto: Viktória Sophia Spišáková
2. miesto: Rebeka Salome Vincová
3. miesto: Shvets Vsevolod
Medailami boli v tejto disciplíne ocenení aj:
Zuzka Micenková, Olívia Chalachanová, Alexia Balogová a Peťko Micenko 
V disciplíne LUKOSTREĽBA:
1. miesto
 "Baranček Team" Emília Shvets, Vsevolod Shvets a Simonka Slovenská
2. miesto - 2 družstvá 
 "Zlatý kvet Team" Olívia Chalachanová, Viktória Sophia Spišáková, Juliana Chalachanová
"Zlatý delfín Team " Janka Micenková, Peťko Micenko, Jozef Poustings
3. miesto - 2 družstvá 
" Kvietky Team" Mária Ráchel Vincová, Rebeka Salome Vincová, Alexia Balogová, 
"Zlatý motýľ Team" Sofia Micenková, Zuzka Micenková, Ninka Micenková
V disciplíne PETANG:
1. miesto 
"Zlatý delfín Team " Janka Micenková, Peťko Micenko, Jozef Poustings
2. miesto  - až 3 tímy s rovnakým počtom bodov:
 "Zlatý motýľ Team" Sofia Micenková, Zuzka Micenková, Ninka Micenková, "Zlatý kvet Team" Olívia Chalachanová, Viktória Sophia Spišáková, Juliana Chalachanová, 
 "Baranček Team" Emília Shvets, Vsevolod Shvets a Simonka Slovenská
3. miesto " Kvietky Team" Mária Ráchel Vincová, Rebeka Salome Vincová, Alexia Balogová
V disciplíne HOROLEZECKÁ STENA:
1. miesto:
 "Zlatý kvet Team" Olívia Chalachanová, Viktória Sophia Spišáková, Juliana Chalachanová
2. miesto:
  "Zlatý motýľ Team" Sofia Micenková, Zuzka Micenková, Ninka Micenková
3. miesto:
  "Baranček Team" Emília Shvets, Vsevolod Shvets a Simonka Slovenská

oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |