Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Výlet v Humennom

05. marec 2016
Na pozvanie mládežníkov z Humenného sme sa zúčastnili duchovného stretnutia. Otec Peter si pre nás pripravil prezentáciu fotografií z Jeruzalema a porozprával nám čo všetko zažili počas púte do Jeruzalema. Pred cestou sme sa posilnili pôstnym jedlom, ktoré pripravili veriaci. Stretnutie sa nám veľmi páčilo a určite prídeme aj na budúci rok. Veľká vďaka patrí Bohu, že nám požehnal túto cestu a aj humenským mládežníkom a o. Mgr. Petrovi Humenikovi za vrúcne prijatie.
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |