Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Ostatky svätej Rozálie Palermskej

V našom chráme sa nachádzajú ostatky svätej ctihodnej Rozálie Palermskej, ktorej je tiež zasvätený náš chrám.
rozalia.jpg
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |