Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Ostatky svätého Alexija Karpatoruského

19. november 
V našom chráme sa nachádzajú ostatky ctihodného Alexija KarpatoruskéhoDSC_0938.JPG.

ŽIVOTOPIS
Svätý Alexij, občianskym  menom Alexander, sa narodil v roku 1877 v dedine Jasiňa. Rodičia boli roľníci, gréckokatolíckeho vyznania. Mal sedem súrodencov. V 6 rokoch bol daný do maďarskej cirkevnej farskej školy, kde získal základné vzdelanie. Po absolvovaní vojenskej služby, ktorú vykonával v Košiciach, mu zomrel otec a on sa musel rozhodnúť o ďalšom živote. Túžil po živote v monastieri, a preto odišiel v roku 1905 do Kyjeva, aby sa zoznámil   s pravoslávím, ku ktorému sa cítil byť pútaný.

Táto púť v ňom zanechala silný dojem. Priviezol si mnoho duchovnej literatúry, ktorú rozdával medzi svojimi rodákmi a poučoval ich o svätom pravoslávií. Roku 1910 bol v monastieri sv. Onufrija v Jablečnej  postrihnutý za mnícha a prijal meno Alexij, na počesť svätého Alexija, človeka Božieho. Potom bol vysvätený na diakona a neskôr na duchovného- jeromonacha.

Po návrate domov bol veľakrát zatknutý a vypočúvaný, keďže tu pravoslávna viera nebola povolená. Toto neustále prenasledovanie ho prinútilo odcestovať do Severnej Ameriky k rodákom – emigrantom, kde dostal farnosť. V máji 1919 sa vrátil do rodného kraja, kde už pravoslávna cirkev bola uznaná. Mohol sa naplno venovať svojej duchovnej činnosti. Zakladal monastiere, duchovné strediská a internáty pre mládež. Roku 1921 bol ustanovený igumenom monastiera Svätého Nikolaja v Ize. V júli 1925 bol povýšený na archimandritu.

Cez všetky životné útrapy (za pravú vieru bol aj väznený) sa svätý ctihodný archimandrita Alexij dožil sedemdesiatich rokov. Pred svojou smrťou prijal veľkú schimu a v roku 1947 pokojne odišiel k Hospodinovi v Dombockom ženskom monastieri Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Začiatkom roku 1999 boli nájdené jeho neporušené ostatky. O dva roky nato bol prepodobný Alexij Karpatoruský, vyznávač kanonizovaný.
Pamiatka 19. novembra.


Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |