Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Ostatky svätého apoštola Barnabáša

11. jún 
V našom chráme sa nachádzajú ostatky  apoštola BarnabášaDSC_0930.JPG.

ŽIVOTOPIS
Apoštol Barnabáš sa narodil na Cypre a v Jeruzaleme získal vzdelanie. Hospodin si ho vyvolil medzi svojích 70-tich učeníkov. Po vyslaní apoštolov, odišiel svätý Barnabáš do Antiochie, kde utvrdzoval ľudí vo viere. Slovo Božie tiež kázal na Cypre spolu s apoštolom Pavlom. Pravdepodobne ako prvý zvestoval Christa v Ríme. V meste Miláno zriadil biskupskú katedru a konal mnohé zázraky. Po návrate na Cyprus pokračoval vo svojej službe, a tým proti sebe poštval židov, ktorí ho nakoniec v roku 62 ukameňovali. Apoštol Barnabáš mal vtedy 76 rokov.

V roku 448 sa trikrát zjavil vo sne arcibiskupovi Cypra Anfimovi a ukázal mu miesto, kde boli uložené jeho neporušené ostatky. Po nájdení jeho svätých ostatkov sa Cyperská Cirkev začala nazývať apoštolskou a získala právo vlastného výberu svojho najvyššieho predstaviteľa.
Pamiatka 11. júna.

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |