Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Ostatky svätého Martina Milostivého

12. november 
V našom chráme sa nachádzajú ostatky svätého Martina Milostivého.
IMG_3939.JPG
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |