Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Ostatky svätého Nikolaja Mir Likijského

06. december 
V našom chráme sa nachádzajú ostatky divotvorcu Nikolaja Mir Likijského. DSC_0947.JPG

Báseň o svätom Nikolajovi

Rozpoviem vám dnes príbeh, o svätom Nikolajovi.
Ktorý svoj život, zasvätil nášmu Stvoriteľovi.

Patara, to bolo mesto, kde sa narodil.
Býval spolu s rodičmi, kým dospelosť dovŕšil.

Nikolaj mal veľa cnosti, lásku, skromnosť, pokoru.
Svoj čas trávil v Božom chráme, v Písme našiel oporu.

Túžil spoznať náuku, študovať a vzdelávať sa.
Ešte ako mladý muž, bol dôstojný kňazom stať sa.

Keď Hospodin povolal, jeho zbožných rodičov.
Jediný syn Nikolaj, zdedil celé dedičstvo.

Rozdával ho chudobným, plačúcim bol oporou.
Stal sa dobrým pastierom, s úctou a tiež dôverou.

Keď chudobný muž, nemal pre tri dcéry veno.
Nikolaj mu tajne vhodil, mešce do okienok.

Dar prozorlivosti mu Boh dal.
A po Božej vôli sa biskupom stal.

V ťažkých dobách kresťanstva, bol väznený a mučený.
No za vlády Konštantína, vencom slávy ovenčený.

Modlili sa k nemu všetci, prosiac ho o záchranu.
Oslobodil tak troch mužov, držiac ruku ochrannú.

Pomáhal aj na morí, všetkým kto ho volal.
On modlitbou, vierou, láskou, strašné búrky zdolal.

Nikolaj poúčal ľudí. Tu sú slova svätca:
„Človek súdi po zovňajšku a Boh podľa srdca“.

Tieto slávne skutky, činil svätý za života.
Keď sa dožil staroby, tak odišiel z tohto sveta.

Jeho sväté ostatky, v Božom chráme uložili.
Tí čo prišli s modlitbou, všetci sa tu uzdravili.

Ak sa k nemu pomodlíš,
s vierou niečo poprosíš.
Na príhovor Nikolaja,
nech sa splnia tvoje priania.

Je to predsa veľký svätec,
Myr Lykijský čudotvorec!!!

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |