Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Ostatky svätého Stanka Ostrožského

15. sepember 
5___k__pia.JPGV našom chráme sa nachádzajú ostatky mučeníka Stanka. Deň pamiatky je 15. september.

Sv. novomučeník Stanko Ostrožský
Na Slovensku máme veľa mužov a žien s menom Stanislav a Stanislava, ktorí si možno myslia, že nemajú nebeského ochrancu – svätca s ich menom. Opak je však pravdou, v Čiernej Hore je totiž svätec menom Stanko, ktorý bol za Christa umučený neďaleko známej srbskej svätyne Ostrog. Čiastočka jeho sv. mošči (ostatkov) sa dokonca nachádza v košickom katedrálnom chráme. Prečítajte si článok o jeho živote a úcte k nemu medzi Srbmi. 

V Životopisoch svätých sa o sv. novomučeníkovi Stankovi nachádza iba krátky zápis o svätom Stankovi Pastierovi, ktorý je zaznamenaný sv. abbom Justínom Popovičom v čase, kedy Stankove sv. mošči spočívali v Hornom Ostrogu. 
„Chlapca Stanka, ktorý pásol ovce v nikšičskom kraji Čiernej Hory, zabili Turci pri ovciach za kresťanskú vieru 15. septembra 1712. Jeho sväté a neporušené ostatky – dve posvätné detské ručičky, spočívajú v Hornom Ostrogu v chrámiku Čestného Kríža, kde sa podvizal sv. Vasilij Ostrožský. O Stankovej mučeníckej smrti existuje u Hornom Ostrogu – v rakvičke, kde spočívajú jeho sväté a neporušené ruky“  (Archimandrita dr. Justín Popovič, Životopisy svätých na apríl, Belehrad, 1973, s. 456).
To, čo história pozná a čo sa vzťahuje k roku utrpenia sv. Stanka, ktorý sa v Životopisoch uvádza, je to, že Turci v roku 1712 spálili Bjelopavliče, čo zahŕňalo aj určitý počet podostrožských dedín, odkiaľ, podľa lokálnej tradície, pochádzal sv. novomučeník Stanko. Podľa uvedených výskumov jestvuje celá rada lokálnych zápisov o sv. Stankovi. V niektorých z nich sa sv. Stanko  opisuje ako „sväté dieťa“ obdarené neobyčajne blahodatnými darmi a v niektorých ako pastierik, ktorý chcel ochrániť svoje stádo oviec pred Turkami, ktorí plienili dobytok, a tak zahynul. Medzi povesťami je aj jedna, ktorá hovorí o Stankovom odmietaní prestať sa žehnať, keď mu to Turci prikazovali. To sa udialo v čase spomínaného vypálenia Bjelopavliče, v ktorej Turci rezali a zabíjali ľudí a niektorých z nich sa snažili internovať do okolia Sarajeva v centrálnej Bosne, aby ich tam násilne previedli na islam. Keďže sa sv. Stanko nechcel nechať poturčiť a žehnal sa od strachu, Turci mu nariadili, aby s tým prestal. Ale keďže v tom on pokračoval, Turci mu najprv odsekli ruky a potom ho spálili vo Velej Pečine, na pohorí Nezbroj, ktoré sa nachádza nad podostrožskou dedinou Podvrače. Podľa tradície boli v tejto jaskyni spálení aj tí ľudia, ktorí nestihli včas utiecť a našli v nej útočisko pred Turkami. Ale keď ich Turci objavili, v tejto Velej jaskyni ich spálili a s nimi aj sv. Stanka. Obyvatelia dediny neskôr našli jeho sväté a neporušené ruky v Ostrogu, kde sa dodnes nachádzajú. Postupne sa kult sv. Stanka medzi ľuďmi šíril a ukázala sa potreba vybudovať chrám, zasvätený práve jemu, kde by sa aj pochovali jeho sväté a neporušené ruky.
Chrám sv. novomučeníka Stanka sa začal stavať s požehnaním Jeho Vysokopresvietenosti Amfilochija, metropolitu čiernohorsko-prímorského, 1. júna 2003, a posvätený bol na slávu Božiu 18. decembra 2004. Pri príležitosti posvätenia chrámu doň boli prinesené ostatky sv. novomučeníka Stanka a posmrtné ostatky 27 členov Hlavného štábu Kráľovskej armády vo Vlasti za Čiernu Horu, Boku, Hercegovinu a Stari Ras, ktorí boli zavraždení bratskou rukou 18. októbra 1943. Tento chrám sa nachádza nad Dolným ostrožským monastierom a v ňom sú uložené svätcove neporušené ostatky, pred ktorými sa modlia a klaňajú mnohí kresťania z celého sveta hľadajúci pomoc a požehnanie sv. novomučeníka Stanka, ktorého svätými modlitbami nech sa Hospodin zmiluje a spasí celý Christa milujúci národ.
V chráme sv. Stanka sa koná aj krstenie verného národa. Metropolita čiernohorsko-prímorský a igumen ostrožského monastiera vladyka Amfilochie ustanovil sviatok sv. Stanka na 18. decembra. 
Svätý novomučeník Stanko je aj ochranca detí. Cirkevný zbor z mesta Nikšič nesie jeho meno už od roku 1993.
V monastieri Ostrog sa dnes podvizava aj mních Stanko, ktorý dostal mníšske meno práve podľa novomučeníka Stanka.
Pripravuje sa aj bohoslužba a Akafist sv. Stankovi, ktorý napísala monachyňa Olympiáda Kadič a pri tejto príležitosti zverejňujeme prvý kondak z tohto Akafistu a modlitbu sv. Stankovi:
 
Kondak 1
Čo to žiari na Ostrogu slávnom?
Či je slnko, či sú hviezdy žiarivé?
Nie je to ani slnko, ani hviezdy žiarivé,
Ale Cirkev Stanka mučeníka, 
Zjavila nového Christovho vojaka,
čo sa Christa nezriekol,
ale rukami veselo prežehnával,
preto mu ich Turci odsekli
a Hospodin ich neporušenými zachoval,
aby sme spievali s Božími anjelmi:
Raduj sa, mučeník Stanko, mladé dieťa (alebo: mladý pastier),
Baránok Boží, za vieru Christovu  zabitý!

Modlitba svätému novomučeníkovi Stankovi Ostrožskému
Svätý Stanko, Christov novomučeník, ktorý sa spolu s betlehemskými deťmi teraz na nebi blažíš a so sebastijskými mládencami sa raduješ, s efezskými mládencami velebíš a s momišičskými žiakmi veselo oslavuješ a s nespočetnými deťmi sveta, ktoré trpeli s Christom, veselo spievaš, prosíme Ťa, my nehodní, pomôž aj nám, aby sme zostali pokorní Christovi učeníci a aby sme sa ocitli v nebeskom Kráľovstve Božích detí vďaka Tvojim modlitbám. Amin. 

Pripravil:
Alexander Vujovič, profesor Bohoslovia sv. Petra Cetinského a redaktor Katechického prgramu rádia Svetigora 
Preložil:  prot. ThDr. Peter Soroka, PhD.Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |