Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Ostatky svätého Štefana Uhorského

20. august 
V našom chráme sa nachádzajú ostatky svätého Štefana Uhorského.7___k__pia.JPG
Deň pamiatky je 20.august.


Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |