Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Ostatky svätého Tichona, patriarchu moskovského

25. marec 
V našom chráme sa nachádzajú ostatky svätiteľa Tichona, patriarchu moskovského.
IMG_3932.JPG
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |