Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Ostatky svätého veľkomučeníka Minasa

11. november 
V našom chráme sa nachádzajú ostatky veľkomučeníka Minasa.DSC_0936.JPG

ŽIVOTOPIS
Svätý veľkomučeník Minas pochádzal z Egypta. Stal sa vojakom a slúžil v meste Kotuane pod veliteľom centurióna Firmiliápa v čase panovania imperátorov Diokleciána a Maximiána (284-305). Keď panovníci začali najukrutnejšie prenasledovanie kresťanov v histórii, svätý Minas zanechal vojenskú službu a odišiel do hôr, kde prebýval v pôste a modlitbe.

Raz, v deň pohanského sviatku, prišiel Minas do mesta, v ktorom slúžil. Celý národ sa zišiel v centre, aby oslavoval pohanský sviatok, a v tom sa ozval hlas Božieho služobníka, ktorý zvestoval vieru v Christa, Spasiteľa sveta. Svätého Minasa predviedli na súd pred vladára Pirra, kde nebojácne vyznal svoju vieru. Veľkomučeník odmietol priniesť  obeť pohanským bohom, a preto bol poslaný na ukrutné mučenia, po ktorých mu v roku 304 sťali hlavu.

Telo svätého prikázali spáliť. V noci prišli k zhasnutému ohnisku kresťania a vybrali z neho nezhorené ostatky. Tie uložili v chráme svätého Minasa, ktorý bol postavený po skončení prenasledovania kresťanov na mieste utrpenia a smrti veľkomučeníka.
Pamiatka 11. novembra.

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |