Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Ostatky svätej Barbory

04. december 
V našom chráme sa nachádzajú ostatky mučenice Barbory.DSC_0941.JPG

ŽIVOTOPIS
Žila za vlády imperátora Maximiana (305-311). Jej otec, pohan Dioskor, bol bohatý a vplyvný človek, ktorý skoro ovdovel, a preto sa duševne veľmi pripútal ku svojej jedinej dcére. Vidiac nesmiernu krásu svojej dcéry, rozhodol sa skrývať Barboru pred okolitým svetom. Dal postaviť vysokú vežu, v ktorej sa okrem Barbory nachádzali iba jej pohanskí učitelia. Svätá Barbora mohla iba cez okno veže pozorovať krásu sveta.

Čoskoro si začala klásť otázku, kto vlastne stvoril celu túto nádheru. Postupne sa utvrdzovala v tom, že modly vyrobené ľudskou rukou, ktorým sa jej otec a učitelia klaňajú, nemohli stvoriť tak dokonalý svet. Túžba spoznať pravdivého Boha tak naplnila dušu Barbory, že sa dievčina rozhodla zasvätiť svoj život Bohu a prežiť ho v panenstve.

Keď sa jej otec dozvedel o tom, že sa jeho jediná dcéra stala kresťankou, veľmi sa rozhneval a chcel ju zabiť. Barbore sa však podarilo utiecť. No po dlhom hľadaní ju otec našiel a odovzdal ju vladárovi mesta Martianovi, ktorý svätú Barboru odsúdil na ukrutné mučenie. Medzi občanmi, ktorí sledovali mučenie Barbory sa nachádzala kresťanka Juliania. Tá, vidiac dobrovoľné mučenie krásnej a vplyvnej ženy, sa rozhodla tiež zomrieť za Christa.

Sväté mučenice pretrpeli neopísateľné muky, no v duchu sa neustále modlili k svojmu Stvoriteľovi. Nakoniec ich odsúdili na sťatie a svätej Barbore sťal hlavu jej vlastný otec. Onedlho vladára Martiana a otca svätej, Dioskora, zasiahol a upálil blesk.
Pamiatka 4. decembra.Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |