Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Ostatky svätej Teodory Alexandrijskej

27. máj 
DSC_0944.JPGV našom chráme sa nachádzajú ostatky mučenice Teodory Alexandrijskej.
Deň pamiatky je 27.máj.

Sv. muč. Teodora a Didim. V časoch zlého cisára Maximiliána bola v Alexandrii deva Teodora, vznešeného pôvodu a výchovy. Ako kresťanka bola Teodora predvedená na súd pred pohanov. Po dlhých mučeniach za Christovu vieru nariadilo knieža – mučiteľ, aby bola hodená do verejného domu a aby k nej mohli vojaci vchádzať kvôli ukájaniu telesných vášní. Svätá Teodora sa úprimne a vytrvalo modlila k Bohu, aby ju zachránil pred zneuctením a keď sa modlila, prišiel k nej vojak menom Didim, ktorý jej povedal, že je aj on sluha Christov, obliekol ju do svojho vojenského oblečenia a seba do jej ženského. Pustil ju, aby odišla a on zostal vo verejnom dome. Potom ho chytili a predviedli pred sudcu. Priznal sa, že je kresťan, že zachránil Teodoru a je pripravený zomrieť za Christa. Bol odsúdený na smrť a vyvedený na popravisko. Vtedy k nemu pribehla aj Teodora a zvolala: „Aj keď si zachránil moju česť, nežiadala som ťa, aby si ma zachránil pred smrťou. Prepusť mi mučenícku smrť!“ Sv. Didim jej nato povedal: „Milovaná sestra, nebráň mi zomrieť za Christa a krvou zmyť svoje hriechy!“ Keď pohania počuli túto škriepku, oboch ich odsúdili na smrť a dali ich sťať. Čestne strádali a získali vence večnej slávy v roku 304 v Alexandrii.


Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |