Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Ostatky svätých Petra a Fevrónii Muromských

25. jún 
V našom chráme sa nachádzajú ostatky kniežat Petra a Fevrónii Muromských.Dok1_page_001.jpg

ŽIVOTOPIS
Už oddávna, sú svätí Peter a Fevronia Muromskí, patrónmi rodiny. Knieža Peter panoval v meste Murom od roku 1203. Fevronia bola dcérou obyčajného včelára, skromná a zbožná. Peter sa s ňou oženil po tom, ako ho vyliečila z ťažkej choroby. Avšak arogantní bojari si nepriali, aby ich kňažnou bola obyčajná kresťanka a chceli ju vyhnať. Peter sa ale nezľakol závistlivých bojarov a neposlúchol ich rady. Miloval totiž Fevroniu celým srdcom, a kvôli láske sa vzdáva kniežacieho trónu, bohatstva a slávy. Berie si so sebou svoj najcennejší poklad- svätú Fevroniu a s pokorou opúšťa Murom.

Po odchode kniežaťa sa začal medzi bojarmi boj o trón. Obyvatelia boli utláčaní, prelievala sa krv. Po tom všetkom čo sa udialo, začali bojari ľutovať, že vyhnali svoje kniežatá. Poslali preto poslov s prosbou k Petrovi, aby sa vrátil spolu so svojou manželkou.

Po návrate domov žili Peter a Fevronia v láske a vernosti. Pomáhali chudobným, skrášľovali chrámy, zmierovali rozhádaných a rozdávali milodary. Keď sa dožili požehnaného veku rozhodli sa, podľa vtedajšej tradície, odisť do kláštorov (monastierov). Prijali mníšske mená Dávid a Evfrosinia. Aj napriek odlúčeniu boli navzájom spätí mysľou a srdcom.

Zomreli v ten istý deň 25.júna a v rovnaký čas. Obaja si priali, aby boli pochovaní spoločne. Avšak po ich smrti boli pochovaní oddelene do rôznych hrobov. No keď po čase zbožní ľudia vykopali hroby, zistili, že pozostatky manželov sa nachádzajú v jednom hrobe. Keďže ich opäť oddelili od seba, tento zázrak sa zopakoval druhýkrát a znovu ich našli ležať pri sebe. Potom už nikto nepochyboval o tom, že je  to Božia vôľa, aby svätí Peter a Fevronia prebývali aj po smrti spolu.

Svojím životom nám svätí Peter a Fevronia ukázali tú veľkoleposť manželského zväzku, ktorú chce vidieť Boh v každom spoločenstve muža a ženy. K týmto svätým sa obracajú veriaci s prosbou o pomoc pri výchove detí, o dobrých rodinných vzťahoch a o duchovnom osvietení neveriaceho partnera.

Ostatky svätých kniežat Petra a Fevronie sa nachádzajú v Muromskom ženskom monastieri svätej Trojice v Rusku. Táto veľká svätyňa je tiež uložená v ikone v katedrálnom chráme  Zosnutia  Presvätej Bohorodičky a Jána Milostivého  v Košiciach.  Svätí v každej  dobe pomáhajú všetkým,  ktorí sa k ním obracajú s vierou a modlitbou o darovaní dobrej manželky alebo manžela aj rodinnom pokoji.
Pamiatka 25. júna.

AKÁFIST


Dokumenty

AKÁFIST
Svätí Peter a Fevrónia Muromskí
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |