Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Ostatky svätého Andreja Šaguny

30. november 
V našom chráme sa nachádzajú ostatky svätého Andreja Šaguny, metropolitu transilvanského.IMG_3936.JPG

Svätý hierarcha Andrej Saguna sa narodil bohabojným rodičom v meste Miskolc v Maďarsku roku 1808. Krátko po narodení prišiel o otca a žil iba s mamou a súrodencami. Sv. Andrej šiel študovať právo a filozofiu. Na konci štúdia mal mladý Andrej pred sebou krásnu kariéru ako právnik, sudca alebo učiteľ. Ale na naliehanie svojej zbožnej matky odišiel do rumunsko-srbského teologického seminára. Po promóciách vstúpil ako brat do srbského monastiera Hopovo, kde ako 25-ročný požiadal o vysvätenie za mnícha.
Dostal meno svätého apoštola Ondreja/Andreja, prvého povolaného. Sv. Andrej bol učený mních so štúdiom práva, filozofie a teológie, dobrou znalosťou rumunčiny (vrátane arménskeho dialektu), maďarčiny, nemčiny, srbčiny, gréčtiny, latinčiny a slovančiny.

V decembri 1847 ho „rada“ sedmohradských arcikňazov navrhla za biskupa, čo potvrdil cisársky dvor vo Viedni a za biskupa ho vysvätil metropolita Carloviţ v roku 1848. Ešte v deň svojej vysviacky odišiel do Sibiu, kde na neho čakal rumunský pravoslávny. Biskup Andrej Şaguna statočne bojoval 15 rokov za osamostatnenie rumunskej cirkvi. Jeho boj bol korunovaný víťazstvom v decembri 1864, sv. Andrej Saguna sa stal arcibiskupom v Sibiu a metropolitom rumunského Sedmohradska.
V roku 1868 vybojoval autonómnosť cirkvi od štátu. Metropolita Andrej bol skutočným „zakladateľom“ rumunského školstva a kultúry v Sedmohradsku.

V Sibiu založil „diecéznu tlačiareň“, v ktorej sa tlačili noviny „Telegraful Român“ (od januára 1853 do dnešného dňa bez prerušenia). Odišiel na večnosť v roku 1873.
Svätá synoda rumunskej pravoslávnej cirkvi ho v roku 2011 prijala medzi svätých a jeho sviatok si pripomíname 30. novembra. Ostatky sv. Andreja Saguny sa nachádzajú aj v našej košickej katedrále.Tropár hlas 4.
Múdry ochranca pravoslávia, vzdelaný pastier Transilvánie,
veľký obnoviteľ cirkevného života, svätý otec Andrej,
pros Christa Boha, aby spasil naše duše.

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |