Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Kópia Vatopedskej ikony Matky Božej

21. január 
IMG_1817.JPGV našom chráme sa nachádza kópia Vatopedskej ikony Matky Božej, nazývanej tiež "Potešenie" alebo "Útecha".

Vatopedská ikona Matky Božej sa nachádza v starobylom Vatopedskom monastieri na sv. Hore Atos, v chráme Zvestovania Presvätej Bohorodičke. Ako vznikol názov monastiera Vatoped? V blízkosti spomínaného monastiera spadol z lode do mora mladý princ  Arkadij a zázračným spôsobom Matky Božej bol prenesený na breh celý  bez ujmy na zdraví. Našli ho ako stojí pod krovím ( kríkom) neďaleko monastiera. Od tejto udalosti vznikol názov "Vatoped" - (krovie mládenca). Svätý cisár Feodosij Veľký ako poďakovanie za zázračnú záchranu svojho syna skrášlil a štedro obdaril Vatopedský monastier.
Na Vatopedskej ikone je Bohorodička zobrazená s tvárou obrátenou k pravému plecu, v česť toho, že 21.januára v roku 807 obrátila svoju tvár k igumenovi monastiera, stojacemu pri modlitbe v blízkosti sv. ikony. Varovala ho o zlom úmysle pirátov okradnúť obydlie mníchov. 
Bolo to takto. Skupina zbojníkov rozhodnutých okradnúť Vatopedský monastier, ktorí sa vylodili v temnote na breh, sa ukryla v blízkosti sv. obydlia a čakala na otvorenie vstupnej brány. V tom čase, keď piráti čakali na otvorenie brány, sa skončila ranná bohoslužba a mnísi sa rozišli do svojich kélii. V chráme ostal iba predstavený monastiera. Zrazu od ikony Božej Matky, ktorá bola blízko neho, počul ženský hlas, ktorý ho varoval pred hroziacim nebezpečenstvom pre mníchov. Igumen obrátil svoj zrak na ikonu a uvidel, že výzor Bohorodičky a Bohomládenca na zmenil.  A hneď nato igumen vidí ako Isus Christos zdvihol svoju ruku a zakrýva ústa Bohorodičky so slovami: ,,Nie Matka moja, nehovor im to, nech nesú zodpovednosť za svoje hriechy“. No Matka Božia sa odklonila od Jeho ruky a dvakrát povedala tie isté slová: ,,Neotvárajte dnes monastierskú bránu ale vystúpte na opevnenie monastiera a odožeňte zbojníkov“.
Prekvapený  igumen hneď zhromaždil bratov. Všetci boli udivení zmenou výzoru ikony Bohorodičky. Po ďakovnej modlitbe pred svätyňou povzbudení mnísi vyšli na monastierske opevnenie a úspešne odrazili napadnutie pirátov.
Od tých čias sa Vatopedská ikona začala nazývať "Potešenie" alebo "Útecha" . Na tejto ikone tvár Matky Božej jasne vyjadruje súcitnú lásku, z jej výzoru cítiť milosrdenstvo a krotkosť a na jej ústach vidieť jemný radostný úsmev. Tvár Bohomládenca je strohá.
Na pamiatku tejto zázračnej udalosti pred divotvornou ikonou horí neuhasínajúca lampáda.

Deň pamiatky v cirkevnom kalendári je 21.januára.             


Dokumenty

AKÁFIST
Presvjatíj Bohoródici v čésť ikóny jejá Otráda ilí Utišénije
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |