Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

1. Nedeľná škola 2021

19. sepember 2021
Pán Boh je Veľký a Dobrý! Opäť prejavil svoju veľkosť a dobrotu aj v prípade veriacich našej pravoslávnej cirkevnej obce v Košiciach. Po mnohých pokusoch a modlitebnom nasadení vybudovať alebo zriadiť pastoračné centrum, ktoré by slúžilo všetkým našim veriacim, a to nielen žijúcim v Košiciach, sa podarilo posvätiť toto centrum 19.09.2021 na 1100. výročie mučeníckej smrti sv. Ľudmily v centre mesta na Hlavnej 69. Možno by stalo za zmienku, ako sme k týmto priestorom prišli. Nie tak dávno sa stretol, Božou prozreteľnosťou, náš vladyka Juraj s otcom Ambrózom Martinom Štrbákom, jediným aktívnym opátom premonštrátov na Slovensku. Opát sa mimo iných veci pýtal, čo by naša pravoslávna cirkev v meste potrebovala. Vladyka Juraj povedal, že nejaké priestory pre pastoračné centrum. Opát Ambróz konštatoval : „Máte ich !“. A už ich máme! Týmto sa chceme poďakovať Bohu za požehnanie, opátovi Ambrózovi Martinovi za poskytnutie priestorov v centre nášho mesta, a všetkým veriacim a sponzorom, ktorí sa podieľali na dôstojnom zveľadení nášho nového pastoračného centra. Pozývame všetkých na spoločné stretnutia, ktoré sa budú konať každú nedeľu o 16:00 hod. Tešíme sa na vás.

duchovní katedrálneho chrámu v Košiciach   

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |