Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

1.týždeň Veľkého pôstu (liturgia VPD)

03. marec 2017
Dňa 3.3.2017 v prvý týždeň  Veľkého pôstu vo večerných hodinách slúžil náš vladyka Juraj liturgiu Vopred posvätených darov v košickej     katedrále. O význame  tejto večernej bohoslužby sme sa mali možnosť presvedčiť pri pohľade na mnohých veriacich, ktorí pristúpili k sv. Eucharistii. V česť svätého Teodora Tirona boli na konci liturgie VPD posvätené koliva(pšenica, sušené ovocie, orechy, med),ktoré pripravili košickí veriaci. Po vladykovej kázni, v ktorej zdôraznil duchovný význam pôstu sme sa rozišli do svojich domovov naplnení pokojom a radosťou, ktorú dáva Isus Christos vo sv. Eucharistii.
(foto: čtec Viliam Fencik)
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |