Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

75. výročie ukončenia 2. sv. vojny

09. máj 2020
Panychida na Dargove za padlých.
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |