Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

9. Nedeľná škola 2022

23. január 2022

Sláva Bohu sme sa opäť po dlhšej prestávke stretli na našej nedeľnej škole. Témou katechézy pre dospelých bola spoveď. Školáci sa rozprávali o sviatkoch Narodenia Isusa Christa a Bohozjavenia a malé deti sa naučili ako Samaritán zachránil pocestného. Ešte dlho po skončení sa ozývalo šantenie detí a rozhovor rodičov pri chutnom pohostení a teplom čaji. Tešíme sa na ďalšie strenutie :) 

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |