Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Bohojavlenije 2018

06. január 2018
Liturgia sv. Jána Zlatoústeho a veľké posvätenie vody.
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |