Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Bohozjavenie 2016

06. január 2016

Tento sviatok sa nazýva Bohozjavenie preto, lebo pri Krste Isusa sa zjavila svetu Presvätá Trojica. Boh Otec hovoril z neba o Synovi, Syn bol krstený svätým Predchodcom Hospodinovým Jánom a Duch Svätý zišiel na Syna v podobe holubice. Už od dávnych čias sa tento sviatok nazýva  sviatkom svetla, pretože Boh je Svetlo a prišiel osvietiť „ľud, ktorý sedel vo tme a tôni smrti“ (Mt.4,16) a po svojej milosti zachrániť padlý ľudský rod. 

Prepodobný Ján Damaskin hovoril, že sa Christos dal pokrstiť nie preto, že sám potreboval očistenie, ale aby „vodami pochoval ľudský hriech“, naplnil zákon, odkryl tajomstvo Svätej Trojice a nakoniec posvätil „vodu“ a dal nám tým obraz a príklad Krstu. 
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |