Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Bohozjavenie 2024

06. január 2024

Aj tento rok sme v našej katedrále slávili sviatok Bohozjavenia, kedy sa krstom Spasiteľa Isusa Christa zjavil nám všetkým Trojjediný Boh - Otec, Syn a Duch Svätý.

 

Krátke video zo svätej liturgie: https://www.youtube.com/shorts/0Hok55gwots

 

Po svätej liturgii nasledovalo veľké posvätenie vody, z ktorého dlhší záznam nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=SmDgV3wNVy8

 

photo_2024_01_08_9.15.58_AM.jpeg

 

photo_2024_01_08_9.16.09_AM.jpeg

 

photo_2024_01_08_9.15.35_AM.jpeg

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |