Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Bohozjavenie

06. január 2015

Prišiel Isus z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť.

 Ale Ján mu v tom bránil a hovoril:


 “Ja mám byť pokrstený Tebou, a ty prichádzaš ku mne?”

 

 Isus mu však povedal:

 

“Nechaj teraz! Lebo tak máme splniť všetku spravodlivosť.”

 

A (Ján) mu privolil.  A keď bol Isus pokrstený, ihneď vyšiel z vody, a hľa, otvorili sa Mu nebesá a (Ján) videl Ducha Božieho, ktorý zostupoval sťaby holubica a prichádzal na Neho.  A z nebies zaznel hlas, ktorý hovoril:

 

“Toto je môj milovaný Syn, v ktorom som našiel zaľúbenie.”

(Mt 3,13-17)

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |