Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Celonočné bdenie v česť prenesenia ostatkov sv. Jána Zlatoústeho 2018

26. január 2018
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |