Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Zosnutie Presv. Bohorodičky Chrámový sviatok 2017

15. august 2017
VIDEOZÁZNAM ZO SLÁVNOSTNEJ LITURGIE

Dňa 15.8.2017 sme zažili v košickej katedrále ,, Veľkú slávu“ – náš chrámový sviatok v česť Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Pri tejto slávnostnej udalosti nás navštívila významná osobnosť Srbskej pravoslávnej cirkvi Vysokopreosvietený Amfilochij metropolita čiernohorsko- prímorský, ktorého doprevádzal náš vladyka Juraj. Božskú liturgiu slúžili tiež duchovní michalovsko- košickej a prešovskej eparchie. Bolo pre nás duchovným obohatením vidieť slúžiť a počúvať kázeň vladyku Amfilochija, ktorý mal osobnú skúsenosť so svätcami Cirkvi. Spomenieme sv. Justina Čelijského, sv. Paisija Svätohorca, sv. Porfírija Kavsokalyvita, sv. Amfilochija z Patmosu.  Po slávnostnej liturgii sa stalo už tradíciou svätenie,, slávskeho koláča“ spolu s kolivom. Vladyka Juraj odovzdal metropolitovi Amfilochijovi ako poďakovanie za jeho starostlivosť a lásku k našej miestnej pravoslávnej Cirkvi ostatky sv. Jova Uhoľského a medailu sv. Alexeja Tótha- najvyššie vyznamenanie michalovsko- košickej eparchie. Modlitbami Našej Ochrankyni Presvätej Bohorodičky sme prežili duchovnú radosť a Jej prítomnosť a požehnanie bolo citeľné. Presvjatája Bohoródice spasí nás.    
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |