Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Chrámový sviatok sv. Jána Milostivého 2021

14. november 2021
Patróna nášho chrámu sv. Jána Milostivého sme oslávili v predvečer sviatku vsenočným bdením. Oslavy pokračovali na druhý deň slúžením archijerejskej lliturgie, na ktorej náš brat Jaroslav, študent PRAVOSLÁVNEJ BOHOSLOVECKEJ FAKULTY, dostal požehnanie od vladyku Juraja nosiť podriasnik. Prajeme mu veľa duchovných síl. Sláva Bohu za všetko!
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |