Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Chrámový sviatok v česť svätého Jána Milostivého

12. november 2016
V dňoch 11.- 12. 11. 2016 sme oslávili v Košiciach chrámový sviatok v česť sv. Jána Milostivého patriarchu alexandrijského. Začali sme v predvečer sviatku vsenočným bdením, ktoré slúžil o. Miroslav Guba spolu s duchovenstvom chrámu. Po duchovnom nasýtení a pekných bohoslužbách sme odchádzali s radosťou, že oslavy nášho patróna zavŕšime zajtrajšou archijerejskou  slávnostnou liturgiou. Náš vladyka Juraj spolu s duchovnými privítali v chráme Jeho Blaženosť Rastislava, arcibiskupa prešovského, metropolitu Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku. Spoločne  s našimi vladykami a duchovenstvom chrámu slúžili tiež o. Miroslav Janočko, o. Miroslav Guba, o. Radoslav (Pajsij) Lupjan, o. Miloš (Nikifor) Surma a o. archidiakon Maxim ( Juraj Durila). Vladyka Rastislav v kázni prítomným priblížil život a nesmierne milosrdenstvo sv. Jána Milostivého. Máme veľký duchovný poklad v Košiciach- sväté ostatky (mošči) tohto svätca. Na záver bolo požehnané metropolitom Rastislavom kolivo a lámaný tzv. slávsky koláč. Aj na našej farnosti, vďaka vladykovi Jurajovi, sa pripomenula tradícia Srbskej pravoslávnej Cirkvi, do jurisdikcie ktorej farnosti nášho kraja kedysi patrili. Bol to pre nás Košičanov milý duchovný zážitok.
Hospodu Bohu patrí vďaka.  A tiež všetkých, ktorí sa pričinili akýmkoľvek spôsobom o oslavu sviatku sv. Jána Milostivého. Nech všetkých na príhovory nášho patróna Boh obdarí svojou blahodaťou.      

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |