Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Chrámový sviatok v česť Zosnutia Presv. Bohorodičky

15. august 2022

Náš chrámový sviatok Zosnutia Presv. Bohorodičky sme tradične oslávili achijerejskou liturgiou, ktorú slúžil náš vladyka Juraj. Tento rok prišli s nami zdieľať duchovnú radosť aj vzácni hostia: arcidekn prot. Miroslav Janočko- správca PCO Košice Šaca a archimadrita Serafim. V tento veľký bohorodičný sviatok pripadá aj sviatok sv. Tarzícia, patróna všetkých obsluhujúcich v oltárnej časti. Po liturgii sme tradične posvätili kolivo a lámali Slávsky koláč, pri ktorom sme sa modlili za všetkých veriacich našej obce. Nech nás všetkých Matka Božia svojimi modlitbami privedie do Božieho Kráľovstva! Presvjatája Bohoródice spasí nás! 

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |