Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Chrámový sviatok

15. august 2016
15.8.2016 Košičania dôstojne oslávili sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Aj napriek tomu, že bol pracovný deň a čas dovoleniek zišli sa v hojnom počte. Oslavy začali už v predvečer sviatku veľkou večerňou s lítiou. Slávnostnú liturgiu celebroval náš vladyka kyr Juraj. Tento deň umocnili svojou prítomnosťou otcovia duchovní mitr. prot. Ján Choma (bývalý riaditeľ našej eparchie), prot. Pavol Novák (synkel (tajomník) pre pastoráciu a katechizáciu), ktorý nám vo svojej homílii priblížil sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky a náš rodák z Košíc, ktorý dlhé roky aktívne pôsobil v BPM skupina Košice, jerej Jaroslav Guba. Po eucharistickej hostine, ktorej sa zúčastnili mnohí veriaci nasledovalo aj agapé (pohostenie), ktoré pripravili zbožní ľudia. Ďakujeme Presvätej Bohorodičke za Jej pomoc a ochrannú ruku, ktorú drží nad nami Košičanmi v chráme zasvätenom aj práve Jej. V tento požehnaný deň sme mali možnosť pocítiť Jej prítomnosť. PRESVJATÁJA BOHORÓDICE SPASÍ NAS!
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |