Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Genéza výstavby - rok 2017

18. október 2017

Výstavba sakristii- nové foto.
19511045_1465500573510460_3908327272013229955_n.jpg

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |